ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Mevcut ekolojik dengeyi korumak ve gelecek nesiller için daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturma bilinci FOREN'in temel amaçları arasındadır. Bu amaçlarına ulaşabilmek için tüm FOREN ekipleri sorumluluk taşımaktadırlar.